LU KOČEVJE, Sonja Hribar, Organizator izobraževanja odraslih

LU KOČEVJE, Sonja Hribar, Organizator izobraževanja odraslih

»Zdravje zaposlenih – vodilo uspešnega podjetja« je program, ki ga na Ljudski univerzi Kočevje izvajamo v sklopu projekta Pridobivanje kompetenc od 2016 – 2019. Skladno s smernicami Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu, program uvaja vsebine, ki zagotavljajo (ali izboljšujejo) zdravje in dobro počutje delavca na delovnem mestu. Vsebino programa sestavljajo štirje sklopi: delovni prostor in organizacija dela po moji meri, zdravo delovno okolje, odmor za zdravje ter dobra hrana in zdravo prehranjevanje.

Cilji programa so usmerjeni v promocijo zdravja delavcev in vzpodbujajo ozaveščenost in informiranost zaposlenih o pomenu zdravja tako na profesionalni kot na osebni ravni, izboljšanje delovnega okolja posameznika in posredno celotne delovne skupine, vzpostavitev dobrega počutja in pozitivne naravnanosti zaposlenih ter posredovanje znanja o tem, kako vsak sam poskrbi za boljše počutje na delovnem mestu …

… Izvedbo tega dela programa je prevzela gospa Nena Veber, ki ima bogate izkušnje s pedagoškega področja in iz gospodarstva, ter jih uspešno vključuje v svoje sedanje delo na področju poslovnega, športnega in osebnostnega mentalnega trenerstva in coachinga. Pri svojem delu NLP trenerke in NLP Master Coacha ter IMT trenerke uporablja inovativne tehnike in metode mentalne dinamike in osebnostne rasti. Odlikujejo jo prenicljivo zaznavanje potreb klientov, sposobnost nekonvencionalnega delovanja izven okvira, fleksibilnost, ciljna naravnanost in visoka sposobnost motivacije posameznikov in skupin, s katerimi sodeluje.

Taekwon-do klub Radovljica, trenerji

Taekwon-do klub Radovljica, trenerji

Trener je učitelj, vzgojitelj in včasih tudi starš tekmovalcev. Le ustrezno znanje in prave metode ter pravi pristop so garancija, da trener iz tekmovalcev iztisne vse potenciale. Nena je nam trenerjem pokazala, kako, s čim in na kakšen način pristopiti k posameznim športnikom, pomagala nam je spoznati sebe in na takšen način približati nas trenerje tudi tekmovalcem.

Verjeti je treba vase in izžarevati zaupanje, le tako si lahko uspešen trener, ki ima uspešne tekmovalce. Nena nam je s posebnimi, kreativnimi metodami dala to znanje in nam pomagala biti boljši.

Robert Guštin, predsednik

Taekwon-do klub Radovljica, trenerji

Taekwon-do klub Radovljica, tekmovalci

Vodenje treningov z Neno je bilo za naše tekmovalce povsem nova izkušnja. Iskanje rezerv in potencialov je pri športnikih gonilo, če naj napredujejo. Vse je v glavi in prav to spoznanje je našim tekmovalcem pomagalo iti naprej, k razvoju, k izkoristku potencialov.

Velikokrat glava premaga telo, a Nena je naše tekmovalce naučila iti preko tega in narediti to drugače, ko telo preko glave iztisne iz sebe vse kar zmore, pa še več. Preko mentalnih treningov in ciljno usmerjenih vaj, nas je Nena privedla do soočenja s stresom, obremenitvijo in poiskanjem lastnih ciljev. Nena je klubu pomagala do boljših rezultatov.

Taekwon-do klub Radovljica, Robert Guštin, predsednik