logo

Podatki o podjetju

IKIGAI, COACHING, SVETOVANJE IN IZOBRAŽEVANJE NENA VEBER s.p.
Zgornje Jezersko 89 b
SI – 4206 Zgornje Jezersko

DŠ: 34320245
Matična št.: 8571325000
SKIS: 14100
Vpis v poslovni register: 316-05-04446-2019/2

TRR N banka d.d.
SI56 3000 0002 8297 652
Swift/BIC: SABRSI2XXXX

Nastanitveni obrat DEDKOVA HIŠA
ID štev. RNO 102136

Glavna dejavnost: 74.900
Druge dejavnosti: 55.203, 70.220, 74.300, 77.400, 82.300, 85.510, 85.590, 85.600, 96.090

emcc eia
emcc esia
global ethics