logo

Politika zasebnosti

Pravica do zasebnosti ena najpomembnejših človekovih pravic. V podjetju IKIGAI, NENA VEBER s.p. (v nadaljevanju v tekstu kratko: IKIGAI) se zavedamo pomena varstva osebnih podatkov, zato z vašimi podatki ravnamo skladno z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov:

– Zakon o varstvu osebnih podatkov – Uradni list RS, št. 94/07 in Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES – Splošna uredba o varstvu podatkov.

IKIGAI kot upravljalec osebnih podatkov posameznikom omogoča, da so seznanjeni z vsemi ustreznimi informacijami, ki se nanašajo na njihove osebne podatke.  

Za varstvo osebnih podatkov je odgovorno podjetje IKIGAI, NENA VEBER s.p., Zgornje Jezersko 89B, 4206 Zgornje Jezersko, DŠ:34320245 kot Upravljalec podatkov.

Z uporabo spletne strani IKIGAI se strinjate s pogoji Politike zasebnosti. Ob obisku spletne strani se podatki o napravi in drugi dnevniški podatki (IP naslov, datum in čas obiska) pridobivajo avtomatično. Ti podatki so anonimni in z njimi ne moremo ugotoviti identitete uporabnika. Osebne podatke pridobivamo, če nam jih izrecno sporočite oziroma v zbiranje privolite.

Obvestilo v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, zbranih preko spletnega obrazca “POVPRAŠEVANJE” na podstrani DEDKOVA HIŠA in »POVPRAŠEVANJE«

Ko izpolnite naš spletni obrazec so zbrani naslednji osebni podatki:

ime in priimek, e-naslov, telefonska številka in vaše sporočilo.

Namen zbiranja: vaše podatke bomo uporabili, da vam lahko odgovorimo na sporočilo, ki ste nam ga posredovali. Vaših osebnih podatkov ne posredujemo nobenim zunanjim uporabnikom ali obdelovalcem. Podatke bomo hranili samo dokler ne bo dosežen zgoraj opisan namen njihovega zbiranja.

Podatki označeni z zvezdico, so obvezni podatki, potrebni za učinkovito komunikacijo glede naročanja na naše storitve.

IKIGAI pridobiva osebne podatke posameznikov iz različnih virov. V večini primerov nam jih neposredno posredujejo stranke, ki se odločijo za naše storitve, preko spletnega naročila ali pisno.

IKIGAI osebne podatke hrani in varuje tako, da ne prihaja do neupravičenih razkritij podatkov nepooblaščenim osebam. V podjetju IKIGAI se zavezujemo, da osebnih podatkov ne bomo posredovali, posodili ali prodali tretjim osebam brez predhodnega obvestila in pridobitve vaše privolitve, brez ustreznih primernih zaščitnih ukrepov, ter da bomo osebne podatke obdelovali zgolj v okviru zakonitih pravnih podlag in izbranih namenov.


OSEBA ODGOVORNA ZA VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
Oseba odgovorna za varstvo podatkov je dosegljiva na elektronskem naslovu: veber.nena@gmail.com


VRSTE OSEBNIH PODATKOV, KI JIH ZBIRAMO IN OBDELUJEMO
V okviru opravljanja svoje dejavnosti v IKIGAU zbiramo in obdelujemo naslednje vrste osebnih podatkov: ime in priimek, kontaktni podatki (naslov, elektronski naslov, telefonska številka), podatke za prijavo v spletne storitve (uporabniško ime, geslo), spletne piškotke, podatke socialnih omrežij, ter podatke o kanalih in aplikacijah, ki jih posameznik uporablja.

IKIGAI vodi evidence dejavnosti obdelave osebnih podatkov, v okviru katerih so razvidne vrste osebnih podatkov, ter nameni njihove obdelave.

PRAVNA PODLAGA OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV IN NAMENI UPORABE
1. Obdelava osebnih podatkov za potrebe izvajanja storitev IKIGAI obdeluje zbrane osebne podatke posameznikov za namene izvajanja storitev, ter za spremljanje zadovoljstva strank (vključno z reklamacijami) in vodenja kontaktov s posameznikom prek različnih kanalov.

2. Obdelava osebnih podatkov na podlagi privolitve stranke.

Obdelava osebnih podatkov lahko temelji tudi na konkretni privolitvi posameznika, ki IKIGAI-u omogoča uporabo njegovih osebnih podatkov za namene, opredeljene v privolitvi, in sicer za:

– prejemanje splošnih novic, in sicer o novostih, ugodnostih, ponudbah, vabila na dogodke, vabila za sodelovanje v nagradnih igrah ter vabila za sodelovanje pri anketiranju in raziskavah;

– prejemanje prilagojenih ponudb naših produktov in storitev ter ostalih novosti, ugodnosti, vabila na dogodke, vabila za sodelovanje v nagradnih igrah.

V primeru, da posameznik ne poda privolitve za izvajanje zgoraj naštetih namenov obdelave osebnih podatkov, ga poda delno ali soglasje (delno) prekliče, bo IKIGAI takšnega posameznika obveščal le v primerih in v obsegu dane privolitve oziroma na načine, ki jih dovoljuje veljavna zakonodaja (npr. splošno obveščanje, izpolnjevanje obveznosti glede obveščanja o produktu oz. storitvi, ki jo stranka uporablja).

Zagotavljanje storitev ni pogojena s podajo privolitve. Podaja privolitve je prostovoljna in v kolikor se posameznik odloči, da je ne želi podati oz. jo kasneje prekliče, to v nobenem primeru ne zmanjšuje pravic, izhajajoč iz poslovnega razmerja oz. za posameznika to ne predstavlja dodatnih stroškov oz. oteževalnih okoliščin.

PREKLIC PRIVOLITVE
Privolitev je dana za namene opredeljene v privolitvi in velja do preklica.
Ko posameznik v delu ali v celoti prekliče svojo privolitev, IKIGAI njegovih podatkov za ta namene, za katere je podal preklic, ne bo več uporabljal.

Če želi posameznik preklicati privolitev, to lahko stori tako, da preklic pošlje IKIGAI-U preko spleta na veber.nena@gmail.com ali v pisni obliki na naslov IKIGAI.
Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Posamezniki se lahko vedno »odjavijo« od prejemanja posameznih sporočil IKIGAI in pooblaščenih partnerjev tudi preko komunikacijskega medija, na katerega so prejeli določeno sporočilo. Povezava do odjave oz. informacija, kako odjavo realizirati, je v sporočilu. Zahteva posameznika po preklicu se bo zabeležila v sistemu in se začela uveljavljati nemudoma oziroma najkasneje 15 dni po prejemu.

V primeru zahteve vas prosimo, da pišete na kontaktni elektronski naslov veber.nena@gmail.com
Prosimo, da v zahtevo vključite vaše kontaktne podatke, ter navedete, na katere podatke se vaša zahteva nanaša.

SPREMEMBE POLITIKE ZASEBNOSTI
Pridržujemo si pravico, da to “Pravno obvestilo” in “Politiko zasebnosti” po lastni presoji in po potrebi kadarkoli spremenimo.

DRUGO
Podrobnejše informacije lahko pridobite na zahtevo tudi pri osebi odgovorni za varstvo podatkov na elektronskem naslovu veber.nena@gmail.com

Zgornje Jezersko, 03. januar 2021

emcc eia
emcc esia
global ethics