logo

LU KOČEVJE, Sonja Hribar, Organizator izobraževanja odraslih

»Zdravje zaposlenih – vodilo uspešnega podjetja« je program, ki ga na Ljudski univerzi Kočevje izvajamo v sklopu projekta Pridobivanje kompetenc od 2016 – 2019. Skladno s smernicami Evropske agencije za varnost in zdravje pri delu, program uvaja vsebine, ki zagotavljajo (ali izboljšujejo) zdravje in dobro počutje delavca na delovnem mestu. Vsebino programa sestavljajo štirje sklopi: delovni prostor in organizacija dela po moji meri, zdravo delovno okolje, odmor za zdravje ter dobra hrana in zdravo prehranjevanje.

Cilji programa so usmerjeni v promocijo zdravja delavcev in vzpodbujajo ozaveščenost in informiranost zaposlenih o pomenu zdravja tako na profesionalni kot na osebni ravni, izboljšanje delovnega okolja posameznika in posredno celotne delovne skupine, vzpostavitev dobrega počutja in pozitivne naravnanosti zaposlenih ter posredovanje znanja o tem, kako vsak sam poskrbi za boljše počutje na delovnem mestu …

… Izvedbo tega dela programa je prevzela gospa Nena Veber, ki ima bogate izkušnje s pedagoškega področja in iz gospodarstva, ter jih uspešno vključuje v svoje sedanje delo na področju poslovnega, športnega in osebnostnega mentalnega trenerstva in coachinga. Pri svojem delu NLP trenerke in NLP Master Coacha ter IMT trenerke uporablja inovativne tehnike in metode mentalne dinamike in osebnostne rasti. Odlikujejo jo prenicljivo zaznavanje potreb klientov, sposobnost nekonvencionalnega delovanja izven okvira, fleksibilnost, ciljna naravnanost in visoka sposobnost motivacije posameznikov in skupin, s katerimi sodeluje.

emcc eia
emcc esia
global ethics